web01.jpg

PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS

Dat vinden we belangrijk

Ik verwerk persoonsgegevens van klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens ik wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamel ik (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten. We gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van websitebezoekers. We verzamelen verder gegevens wanneer je informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op mijn website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerk ik?

Ik verzamel contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van mijn diensten. Ook slaan we contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt via een contactformulier.​

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan mij kunnen aanvullende persoonsgegevens verzameld, vastgelegd en verwerkt worden over jouw gebruik van diensten. Ik bewaar geen verkeers- en locatiegegevens, maar wel je IP-adres. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.​

We verzamelen dan ook geen gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, of gegevens over het gebruik van mijn website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook niet op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerk ik (persoons)gegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens om mijn diensten te kunnen leveren. Zo slaan we gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard het beheer van social kanalen . Ook heb ik gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.​

We bewaren de inlognaam en wachtwoord van je website en/of social kanalen. Deze kun je zelf wijzigen of je kunt ons toegang verlenen tot de beheerderskant van je website indien jij dat nodig vindt.

​​

Derde ontvangers

Ik verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

 

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom we die gegevens verwerken. Verwerk ik onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen we deze op jouw verzoek aan.

Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat ik gehouden ben de gegevens nog wel voor andere doeleinden (admistratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat we jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt me vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Heb je het idee dat ik niet in overeenstemming met de privacywetgeving handel? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen we dat uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitor en beveilig alle diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Ik schakel bij de uitvoering van diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

Wijziging van Privacy Statement

Ik behoud me het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

26-04-2018

CONTACT


Adresgegevens:
The Fray

H.J.E. Wenckebachweg 150b
1114 AD Amsterdam

 

Telefoon:
06 1129 7214

Meer informatie, vragen

of opzeggen? Mail ons! info@thefray.nl

 

We gaan zuinig met jouw persoonsgegevens om. 

Bekijk hier onze algemene voorwaarden. 

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube